Nära

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Villkor för bokning
Vaarinkallio följer följande villkor för bokningar och avbokningar.
Villkoren är bindande för båda parter när bokningen har betalats i sin helhet av kunden.

Bokning och betalning
Fakturan kommer att skickas via e-post. Bokningen bekräftas när fakturan är betald senast på förfallodagen.

Avbokningar
Bokningen måste avbokas skriftligen, antingen via e-post eller via brev. Avbokningen bekräftas när vaarinkallio har informerats om avbokningen. Vid avbokning debiteras en avgift på 200  Förskottsbetalning. Om avbokningen sker 0-30 dagar före uthyrningen debiteras hela hyran. Vaarinkallio har rätt att avboka bokningen i händelse av force majeure. I detta fall måste Vaarinkallio informera hyresgästen omedelbart. I detta fall har hyresgästen rätt till full återbetalning av den betalda hyran. Stugans ägare är inte ansvarig för andra skador och kostnader.

Överlämnande och återlämnande av nycklar
Dörrlås är nyckelstyrda. Instruktioner för hur man får tag på nyckeln finns tillgängliga separat.

Bo på en resort
Om inget annat avtalats står boendet till kundens förfogande från kl. 16.00 på ankomstdagen till kl. 12.00 på avresedagen. Det är kundens ansvar att se till att semesterbostaden är allmänt ren under vistelseperioden. Extra städning kommer att debiteras till den kostnad som uppstått.

Förbud på orten
Rökning är inte tillåten inomhus. Djur är inte tillåtna på anläggningen. Vid överträdelser har du rätt till ersättning för ventilation, städning och andra kostnader. Minimiavgiften är 200 €. Vaarinkallio har rätt att avbryta bokningen på grund av störande beteende, om kunden trots varning inte upphör att orsaka fara eller störning på semestermålet eller i dess omgivning.

Antal personer
Endast det antal personer som överenskommits i fakturan kan bo på Vaarinkallio, om inte annat överenskommits.

Ersättning för skada
Hyresgästen är ansvarig för alla skador som orsakas på semesterbostaden eller dess lösöre, enligt kostnaden för skadan.

Klagomål
Vaarinkallio ska omedelbart underrättas om eventuella synpunkter eller klagomål på semesterbostadens utrustning och skick. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i villkoren. Vi ansvarar inte för eventuella fel i broschyren eller materialet på webbplatsen.

Tillbaka till bokningssidan