Close

VARAUSEHDOT

Vaarinkallio noudattaa varaamisessa ja peruutuksissa seuraavia ehtoja.
Ehdot sitovat kumpaakin osapuolta asiakkaan maksettua ennakkomaksun tai varauksen kokonaan.

Varaaminen ja maksu
Kun varaus tehdään yli kuusi viikkoa ennen majoituksen alkua, maksetaan majoituslaskusta ennakkomaksu 100 euroa. Varaus on vahvistettu, kun ennakkomaksu on maksettu eräpäivään mennessä. Loppulasku lähetetään ennakkomaksun mukana. Loppulasku on maksettava viimeistään kuusi viikkoa ennen majoituksen alkua. Kun varaus tehdään alle kuusi viikkoa ennen majoituksen alkua, maksetaan majoituslasku kokonaisuudessaan kertasuorituksena. Varaus on vahvistettu, kun lasku on maksettu eräpäivään mennessä.

Hinnat
Mökkien hinnat löytyy kotisivuilta. Omistajalla on oikeus oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen laskun lähettämistä asiakkaalle.


Peruutukset
Varaus pitää peruttaa kirjallisesti joko sähköpostilla tai kirjeitse. Peruutus on vahvistettu, kun Vaarinkallio on saanut tiedon peruutuksesta. Peruuttamisesta pidätetään 30€ ennakkomaksu. Jos peruutus on 0-20 vuorokautta ennen vuokrausta , veloitetaan koko vuokra. Vaarinkalliolla on oikeus peruuttaa varaus, jos kyseessä on ylivoimainen este (force majeure). Vaarinkallion on tällöin ilmoitettava asiasta välittömästi vuokraajalle. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Mahdollisia muita syntyviä vahinkoja ja niistä aiheutuneita kuluja mökin omistaja ei ole velvollinen korvaamaan.

Avainten luovutus ja palautus
Ovien lukot toimivat avaimella. Avaimen saantiin ohjeet saa erikseen.

Oleskelu lomakohteessa
Majoituskohde on asiakkaan käytössä tulopäivästä klo 16.00 alkaen lähtöpäivään klo 12.00 asti ellei toisin sovita.  Asiakkaan kuuluu huolehtia majoitusaikana lomakohteen yleisestä siisteydestä. Ylimääräisestä siivouksesta veloitetaan syntyneiden kustannusten mukaan.

Kiellot lomakohteessa
Sisätiloissa ei saa tupakoida. Lomakohteeseen ei saa tuoda eläimiä. Rikkomuksista on oikeus periä korvausta
tuuletuksesta, siivouksesta ja muista aiheutuneista kustannuksista. Minimimaksu on 200 €. Vaarinkalliolla on oikeus keskeyttää varaus häiriökäyttäytymisen takia, mikäli varoituksesta huolimatta asiakas ei lakkaa aiheuttamasta vaaraa tai häiriötä lomakohteessa tai sen lähiympäristössä.

Henkilömäärä
Vaarinkalliossa saa yöpyä vain laskussa sovittu henkilömäärä, ellei toisin sovita.

Vahinkojen korvaus
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot lomakohteelle tai sen irtaimistolle syntyneiden kustannusten mukaan.

Valitukset
Vaarinkalliolle on ilmoitettava välittömästi lomakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset.Pidätämme oikeuden ehtojen muutoksiin. Emme vastaa esitteen tai verkkosivuilla olevan materiaalin mahdollisista virheistä.

Takaisin varaussivulle